Kantoor zoeken
Terugbellen graag!
Voor particulierenOnze verbintenissen

Onze verbintenissen

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties van de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven.

Petit Forestier verbindt zich ertoe erover te waken dat de vereisten van deze nieuwe regelgeving, die de waarborgen in termen van veiligheid versterkt, worden nageleefd en maakt hiervan bijgevolg een element van geruststelling zowel voor de medewerkers als voor de klanten.

Hoe hebben we ons voorbereid op deze nieuwe regelgeving?
  • De Groep Petit Forestier heeft vooraf al het nodige gedaan door een stand van zaken op te maken voor het boekjaar 2017, waardoor de verschillende assen inzake naleving voor de verschillende entiteiten van de groep konden worden geïdentificeerd.
  • Er werd een DPO (Data protection officer) aangesteld om de initiatieven inzake naleving van de AVG te ondernemen en om in alle transparantie samen te werken met de CPVP (Commission de la Protection de la Vie Privée).
Welke concrete gevolgen heeft het naleven van de AVG?

Deze nieuwe regelgeving heeft ons in staat gesteld de volgende acties te ondernemen:

  • Aanpassing van onze beleidsregels, procedures en processen;
  • In overeenstemming brengen van al onze websites;
  • Controle van feit of de AVG door onze leveranciers wordt nageleefd;
  • Bescherming van de gegevens zodat de beschikbaarheid, de integriteit, de vertrouwelijkheid en de verwerking kan worden gewaarborgd.

Petit Forestier verbindt zich ertoe om de AVG vanaf 25 mei 2018 na te leven. Dit vormt slechts de eerste stap van een duurzame en permanente verandering.

Vanaf nu kunt u uw recht op toegang, verbetering, schrapping en verzet uitoefenen overeenkomstig artikel 13 van de Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 door een e-mail te sturen naar dpo@petitforestier.fr.