Vind een vestiging
Bel mij!
Particuliere marktOnze verbintenissen

Onze verbintenissen

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties binnen de Europese Unie zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Petit Forestier ziet zorgvuldig toe op de naleving van de regels van deze nieuwe verordening, die meer garanties biedt voor de beveiliging van gegevens door ondernemingen. Dit dient ter geruststelling voor zowel werknemers als klanten.

Hoe hebben wij ons voorbereid op deze nieuwe verordening?
  • Petit Forestier is in een vroeg stadium in actie gekomen door een evaluatie van het boekjaar 2017 uit te voeren. Zo hebben we vastgesteld wat de verschillende entiteiten van de groep moesten doen om de verordening na te leven.
  • Er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld, die verantwoordelijk is om de stappen te ondernemen die nodig zijn om de AVG na te leven en om op transparante wijze samen te werken met de autoriteit bescherming persoonsgegevens.
Wat zijn de concrete gevolgen van de naleving van de AVG?

Op basis van deze nieuwe verordening hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • Aanpassen van onze beleidsdocumenten, procedures en processen,
  • Aanpassen van al onze websites,
  • Controleren of onze leveranciers zich houden aan de AVG,
  • Beschermen van persoonsgegevens om hun beschikbaarheid, volledigheid vertrouwelijkheid en verwerking te waarborgen.

Petit Forestier verklaart zich vanaf 25 mei 2018 te zullen houden aan de AVG. Dit is nog maar de eerste fase van een duurzame, permanente verandering.

Vanaf nu kunt u uw recht op inzage, correctie, verwijdering en bezwaar in overeenstemming met artikel 13 van de Verordening (EU) gegevensbescherming 2016/679 uitoefenen door een e-mail te sturen naar dpo@petitforestier.fr.