Dobrá rada

Jak používat chladírenské vozidlo nebo přívěs?

Tím, že si pronajmete od společnosti Petit Forestier, budete těžit z odborných znalostí „studené půjčovny“. Dáme Vám několik tipů a rad, jak co nejlépe využít naše chladicí vozidla a přívěsy.

Vozidlo
  • Před rozjezdem se ujistěte, že jsou zadní dveře správně zavřené.
  • Když opouštíte vozidlo, nezapomeňte vyjmout klíč ze zapalování.
    Pokud jste nechali vozidlo zaparkované s klíčem v zapalování, nejste pojištěni pro případ krádeže.
  • Vyvarujte se dlouhodobého parkování vozidla nebo přívěsu na přímém slunečním světle.
  • Zvedací plošina je ovládána z baterie vozidla.
    Je-li motor vozidla vypnutý, nevystavujte jej příliš často.
Chladicí jednotka
  • Když je motor vozidla vypnutý, musí být chladící jednotka zapojena, aby fungovala. Použijte naše rozšíření poskytnutá k tomuto účelu.
  • Vyvarujte se prodlouženého otevírání zadních dveří, abyste zachránili chlad uvnitř chladícího tělesa.