Najcześciej zadawane pytania

Chłodnictwo

Czy można transportować zamrożone produkty razem ze świeżymi?

Nie. Można przewozić produktów świeżych i mrożonych w jednej komorze, w której występuje tylko jeden zakres temperatury. Takie pojazdy zapewniają temperatury dodatnie (0°C do +12°C), lub ujemne (-20°C do 0°C).


Czy wynajęty samochód chłodnia jest już schłodzony, kiedy przyjeżdżam po jego odbiór?

W przypadku wynajęcia na użytek osób indywidualnych samochody chłodnie firmy Petit Forestier są schłodzone w chwili ich odbioru z agencji. Wystarczy tylko załadować towar!


Czy można zmienić temperaturę wewnątrz chłodni?

Nie. Temperatura w chłodni jest regulowana w agencji przez naszych techników chłodnictwa. Niedoświadczony użytkownik nie powinien jej zmieniać.


Jak długo utrzyma się wymagana temperatura bez zasilania agregatu?

Gdy silnik pojazdu jest wyłączony i agregat nie jest podłączony do zasilania elektrycznego, zabudowa gwarantuje utrzymanie temperatury produktów przez 1 do 2 godzin, w zależności od temperatury zewnętrznej. Po tym czasie, temperatura wewnątrz chłodni będzie stopniowo rosnąć i produkty nie będą już przechowywane w odpowiednich warunkach.


Pojazd

Co należy zrobić w przypadku usterki pojazdu lub agregatu?

W razie problemów z pojazdem lub agregatem, skontaktuj się z pomocą techniczną. Nasi technicy udzielą pomocy telefonicznej lub w razie potrzeby przyjadą rozwiązać problem na miejscu. We wszystkich przypadkach należy pozostawić zamknięte drzwi chłodni.


Czy chłodnia jest dezynfekowana przy każdym wynajmie?

Tak. Wszystkie wynajmowane pojazdy spełniają wymagania obowiązujących norm sanitarnych. Chłodnie są dezynfekowane, a agregaty są sprawdzane przed każdym wynajmem.


Czy wynajęty pojazd można użytkować poza granicami kraju, w którym dokonano wynajmu?

Nie. Standardowe ubezpieczenie którym objęty jest pojazd jest ograniczone jedynie do terytorium Polski. Jeśli potrzebujesz wyjechac poza granice, skontaktuj się z działem handlowym lub najbliższą agencją.


Kierowca

Jakie są warunki prowadzenia samochodu chłodni?

Aby uzyskać uprawnienia do kierowania samochodem chłodnią, musisz mieć ukończone 21 lat i posiadać ważne prawo jazdy w danej kategorii od ponad trzech lat.


Czy pojazd może prowadzić inny kierowca niż ja?

Nie. Tylko osoba, której nazwisko widnieje w umowie najmu jako kierowcy i która dostarczyła dokumenty uzupełniające (dokument tożsamości i prawo jazdy) jest uprawniona do kierowania pojazdem. Inny kierowca nie będzie ubezpieczony w razie wypadku.


Ilu pasażerów może podróżować w pojeździe?

Samochody chłodnie są wyposażone w jedno lub dwa miejsca dla pasażerów.


Rezerwacja

Z jakim wyprzedzeniem mogę zarezerwować pojazd?

Samochód lub przyczepę chłodnię możesz zarezerwować z wyprzedzeniem do 6 miesięcy.


Czy rezerwację można zmienić po potwierdzeniu i płatności?

Tak, możesz zmienić rezerwację po jej potwierdzeniu. W tym celu należy sprawdzić numer rezerwacji i skontaktować się telefonicznie z agencją wynajmu. Jednak w wyjątkowych przypadkach, w okresach dużego popytu Petit Forestier zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zmiany rezerwacji.


Czy rezerwację można anulować po potwierdzeniu i dokonaniu płatności?

Tak, można anulować rezerwację, kontaktując się telefonicznie z agencją wynajmu.


Czy w przypadku anulowania następuje zwrot pieniędzy?

Kwota zwrotu jest obliczana na podstawie czasu między datą anulowania a planowaną datą wynajmu.

Czas między anulowaniem a planowanym wynajmem
Wskaźnik zwrotu
Ponad jeden miesiąc
Zwrot całej zapłaconej kwoty
Między 1 miesiącem a 15 dniami
Zwrot 75% zapłaconej kwoty
Między 15 dniami a jednym tygodniem
Zwrot 50% zapłaconej kwoty
Poniżej jednego tygodnia
Brak zwrotu

Czy ubezpieczenie jest wliczone w cenę?

Tak. W przypadku wynajmu samochodu chłodni od Petit Forestier oferowana cena obejmuje ubezpieczenie. Podane ceny są cenami brutto.


Odbiór i zwrot

Jakie dokumenty należy przedstawić przy odbiorze pojazdu w agencji?

Przy odbiorze pojazdu w agencji należy przedstawić:

  • ważny dokument tożsamości;
  • ważne prawo jazdy; kierowca musi mieć ukończone 21 lat i prawo jazdy od ponad 3 lat;
  • ważną kartę płatniczą/kredytową wystawioną na nazwisko osoby podpisującej umowę.

Należy również wpłacić kaucję gwarancyjną w wysokości określonej w umowie za pomocą karty płatniczej/kredytowej.

Kwota brutto za wynajem zostanie pobrana przed odbiorem pojazdu.


Kiedy wpłaca się kaucję gwarancyjną?

Kaucja gwarancyjna wpłacana jest w momencie odbioru pojazdu. Wpłaty należy dokonać za pomocą karty płatniczej/kredytowej osoby zarejestrowanej jako kierowca w umowie najmu. Wysokość kaucji jest określona w umowie najmu.


Czy pojazd można zwrócić w innej agencji?

Nie. Pojazd należy odebrać i zwrócić w tej samej agencji.


Czy pojazd można zwrócić wcześniej niż zaplanowano?

Tak. Pojazd można zwrócić przed datą określoną w umowie najmu. Pojazd należy zwrócić w tej samej agencji. Nie otrzymasz zwrotu za pozostały czas wynajmu.


Czy pojazd można zwrócić poza godzinami pracy agencji?

Nie. Pojazd należy zwrócić w godzinach pracy agencji, z której go wynajęto. Nasz pracownik w Twojej obecności dokona oględzin zwracanego pojazdu. Pozostawienie pojazdu przed agencją lub w jej okolicach, bez oględzin i bez oddania kluczy do rąk własnych naszemu pracownikowi nie może być w żadnym wypadku traktowane jako zwrot pojazdu. Takie postepowanie spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów.


Jakie warunki należy spełnić przy zwrocie pojazdu?

Pojazd należy zwrócić z pełnym zbiornikiem paliwa. Niespełnienie tego wymogu spowoduje naliczenie dodatkowych opłat. Sprawdź, czy w chłodni nie pozostały żadne towary.


Płatność

Jakie sposoby płatności są akceptowane?

Płatności można dokonywać za pomocą karty płatniczej.