Rozwiązania magazynowania w kontrolowanej temperaturze dla wszystkich obszarów zastosowań

Gotowe do eksploatacji lub niestandardowe

Skuteczne przechowywanie z zachowaniem łańcucha chłodniczego

Petit Forestier oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb związanych z dodatkową przestrzenią magazynową w kontrolowanej temperaturze (od -40°C do +40°C) do eksploatacji tymczasowej lub stałej. Nasze kompetencje doceniają główni gracze w branży spożywczej, gastronomicznej, dystrybucyjne, w przemyśle farmaceutycznym, na stacjach paliw, itd.

Kontenery chłodnie gotowe do użycia

Szczyt sezonu, wzrost aktywności, konserwacja sprzętu, Petit Forestier oferuje rozwiązania, które cechuje szybkość wdrożenia i dostosowane do potrzeb klienta:

 • Przechowywanie produktów spożywczych, napojów itd;
 • Przechowywanie produkcji w chłodni (uprawy warzyw, zbiór winogron itd);
 • Badania i rozwój, testowanie produktów eksperymentalnych;
 • Utrzymanie wymaganej temperatury surowców;
 • Przechowywanie w kontrolowanej temperaturze wyrobów medycznych (leków, szczepionek itp).
Odkryj gamę Basic, Special i Premium

Niestandardowe kontenery chłodnie

W przypadku specjalnych potrzeb w zakresie przechowywania, Petit Forestier oferuje również rozwiązania niestandardowe, spełniające wyśrubowane wymagania zarówno pod względem sposobu przechowywania jaki i zastosowanych srodków bezpieczeństwa.

Przykład praktyczny

Klient: dystrybutor produktów farmaceutycznych.
Zamówienie: utworzenie przestrzeni magazynowej w kontrolowanej temperaturze, wewnątrz istniejącego już magazynu, zapewniającej przechowywanie i identyfikację przechowywanych produktów wrażliwych na temperaturę.

Rozwiązanie dostarczone przez Petit Forestier
 • Rozwiązanie modułowe o powierzchni 54 m². Konfiguracja składająca się z 2 dostawionych do siebie kontenerów chłodni bez centralnej ściany, zapewniających stałą temperaturę dodatnią +8°C;
 • Specjalne wyposażenie obejmujące system zdalnego nadzoru temperatury: Rejestrator temperatury archiwizujący pomiary, System zarządzania alarmami, powiadamianie w czasie rzeczywistym za pomocą wiadomości SMS lub e-mail w przypadku przekroczenia wyznaczonych temperatur skrajnych, możliwość zdalnej obsługi lub wykonania pilnej diagnostyki przez naszych techników;
 • Centralka elektryczna umożliwiająca niezależne podłączenie poszczególnych kontenerów.Pozwala to uniknąć przypadkowych awarii całego systemu, na przykład z powodu zwykłej przepalonej żarówki.
Zalety Petit Forestier
 • Dostawa i instalacja komory chłodniczej;
 • Agregat zastępczy, gotowy do użycia w przypadku awarii głównej jednostki;
 • Przeglądy konserwacyjne przeprowadzane przez naszych techników chłodnictwa, aby zmniejszyć ryzyko awarii.