Innowacje i rozwój
transportu chłodniczego

Transport chłodniczy przyszłości

Innowacje oferujące rozwiązania na przyszłość

Jak będzie wyglądał transport chłodniczy w przyszłości? Jak przewidywać i reagować na nowe przepisy, a także nowe wyzwania środowiskowe? Ponieważ myślimy o transporcie chłodniczym jutra już dzisiaj, Petit Forestier opracowuje innowacje, aby oferować klientom rozwiązania na przyszłość.

Oferta odpowiedzialności ekologicznej

W odpowiedzi na wyzwania środowiskowe, Petit Forestier oferuje samochody chłodnie zgodne z normą Euro 6. W naszej ofercie znajdują się również pojazdy z napędem alternatywnym. We współpracy ze swoimi partnerami i dostawcami Petit Forestier oferuje pojazdy i agregaty chłodnicze w 100% elektryczne lub zasilane gazem ziemnym.

Poznaj pojazdy z napedem alternatywnym

Pojazdy ze znakiem Certicold Pharma

Dzięki znakowi Certicold Pharma, uznawanemu w kraju i w Europie, Petit Forestier przewiduje zmiany w przepisach i po raz kolejny demonstruje swoją wiedzę i jakość usług.

Znak Certicold Pharma wykracza poza wymagania przepisów ATP (umowa w sprawie transportu łatwo psujących się artykułów żywnościowych i sprzętu używanego do ich transportu). Odpowiada na rzeczywiste oczekiwania profesjonalistów z branży transportu farmaceutycznego w zakresie przestrzegania łańcucha chłodniczego, ochrony środowiska, kontroli zużycia energii i wymagań sanitarnych.

Na żądanie wszystkie pojazdy Petit Forestier mogą posiadać znak Certicold Pharma.

Poznaj gamę pojazdów

Szkolenie z jazdy ekologicznej

Jazda ekologiczna jest szkoleniem oferowanym przez Petit Forestier w celu zoptymalizowania sposobu eksploatacji pojazdu, zmniejszenia kosztów spowodowanych szkodami i ograniczenia oddziaływania na środowisko. Jazda ekologiczna prezentuje wiele korzyści dla środowiska, przedsiębiorstwa i kierowcy.

Poznaj nasze szkolenia