Wynajem Full Service: wynajmij spokój!

 Twoje usługi

Skoncentruj się na swojej podstawowej działalności z całkowitym spokojem

Nasza usługa Full Service pozwala Ci wykonywać swój zawód i całkowicie uwolnić się od trosk i obowiązków związanych z Twoim samochodem chłodnią. Korzystasz z pełnej obsługi obejmującej wszystkie czynności konserwacyjne, assistance i serwisowe.

Assistance 24/7

Całodobowa usługa assistance jest zapewniona przez zespoły Petit Forestier. Koordynujemy wszystkie operacje, aby zagwarantować najkrótszy czas reakcji. Po otrzymaniu zgłoszenia nasi technicy wyposażeni w pojazdy pomocy drogowej są gotowi do interwencji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W razie wypadku lub unieruchomienia pojazdu wynajmowanego udostępniamy samochód zastępczy.

Przeglądy

Zajmujemy się wszystkimi czynnościami związanymi z przeglądami. Dotyczy to samochodu, jego wyposażenia, zabudowy, agregatu chłodniczego i windy. W razie wypadku lub unieruchomienia pojazdu wynajmowanego zapewniamy samochód zastępczy. 

Materiały i płyny eksploatacyjne

W ramach usługi Full Service, dostarczamy opony bez limitu przebiegu, środki smarne (oleje silnikowe, do skrzyni biegów, mostów i windy), płyny (płyn chłodzący i płyn hamulcowy), bezpieczniki i żarówki. Usługa nie uwzględnia tylko paliwa i jego dodatków (np. AdBlue).

Badania kontrolne

Podpisane przez prawie 50 krajów umowy ATP dotyczące transportu chłodniczego określają zbiór zasad, którym podlegają pojazdy przewożące łatwo psujące się artykuły spożywcze. Przepisy te przewidują również procedury kontrolne zgodności środków transportu w temperaturze kontrolowanej.
W niektórych krajach, np. we Francji, wszystkie pojazdy przewożące towary łatwo psujące się, niezależnie od ich wielkości, muszą posiadać certyfikat zgodności technicznej ATP.
Dzięki usłudze Full Service Petit Forestier masz gwarancję przestrzegania przepisów dotyczących transportu chłodniczego w przewozach międzynarodowych.

Ubezpieczenie i nadzór administracyjny

Eksploatacja samochodu chłodni wymaga przestrzegania procedur administracyjnych.
Wynajem Petit Forestier obejmuje pełną obsługę tych procedur: podatek od środków transportu, certyfikaty sanitarno-epidemiologiczne, weterynaryjne, homologacje, obsługa mandatów i odwołań, ubezpieczenie pojazdów od wszelkiego ryzyka z zastosowaniem udziałów własnych w szkodzie, monitorowanie ubezpieczeń.

Personalizacja

Zabudowa pojazdu to idealne miejsce na wyeksponowanie Twojej marki. Skorzystaj z naszego doświadczenia i dostosuj częściowo lub całkowicie wygląd pojazdu. Dzięki usłudze Full Service Petit Forestier zyskujesz:

  • profesjonalne zespoły, które dostosują wygląd Twojego pojazdu;
  • reklamę dostosowaną do Twoich potrzeb;
  • naprawę reklamy w przypadku jej uszkodzenia.

Naprawy

W razie wypadku, awarii lub usterki usługa Full Service zapewnia realizację napraw  blacharskich i lakierniczych, a także naprawy mechaniczne (silnik, skrzynia biegów, most, podwozie). Wszystkie czynności wykonujemy w naszych warsztatach. Na czas naprawy udostępniamy pojazd zastępczy.