Síť agentur, logistických platforem a profesionálů v oblasti chlazení

Bližší, citlivější

Výkonné logistické zdroje,
které vám poskytnou efektivní řešení

Díky naší síti agentur a našim logistickým platformám reagujeme na vaše potřeby s maximální odezvou.

+5 700
hladných místností
+300
webů po celém světě
21
zemích
+5 600
zaměstnanců

Větší blízkost pro větší odezvu

Abychom zaručili věrnou reakci na vaše očekávání, zajišťují naše centrální platformy výrobu chladíren na míru i čištění, dezinfekci, kontroly a opravy. Právě z těchto platforem jsou dodávky našich studených místností organizovány přímo na vaše stránky.