Síť, která vás denně podporuje

Bližší, citlivější

Větší blízkost pro větší odezvu

Naše síť agentur umožňuje rychle reagovat na jakýkoliv typ potřeby v národním i mezinárodním měřítku.

+80 000
chlazených vozidel
+300
webů
21
zemí
+5 600
zaměstnanců

Profesionální týmy,
které máte k dispozici

Naše agentury, dílny, logistické platformy spolupracují, aby zajistili marketing a údržbu našich chlazených vozidel a také našeho nábytku a našich kontejnerů.
Naše síť sdružuje 5 300 zaměstnanců, žen a mužů ve vašich službách, aby vás denně podporovali.

Typická agentura

Agentura typu Petit Forestier, která vás vítá v nejlepších podmínkách a nabízí přizpůsobené služby, nabízí:

  • Zákaznická recepce a provozní oblast
  • Zóna pro karoserii
  • Zóna pro mechaniky
  • Testovací oblast Cemafroid
  • Parkoviště
  • Stanice na naftu a mycí prostor