Kontaktujte Petit Forestier

Kontakt
Centrála

Petit Forestier Česká Republika
Královická 344
250 01 Zápy


Obchodní oddělení


Otázka?

Chcete další informace o naší nabídce chladicích produktů a nabízených službách?
Děkujeme za vyplnění následujícího formuláře.
Obchodní oddělení Petit Forestier se vám rychle ozve a zodpoví všechny vaše dotazy.

Moje kontaktní údaje
Adresse postale
Moje zpráva

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím tohoto formuláře, podléhají počítačovému zpracování za účelem odpovědi na vaši žádost o informace.

Příjemci údajů jsou marketingová a obchodní oddělení skupiny Petit Forestier.

V souladu se zákonem ze dne 6. ledna 1978 o informačních technologiích, souborech a svobodách ve znění zákona ze dne 20. června 2018 a nařízením Evropské unie č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů (GDPR) máte právo na přístup (čl. 15), opravu (čl. 16), omezení (čl. 18), námitku (čl. 21), přenositelnost (čl. 20) a vymazání (čl. 17) informací, které se vás týkají - zasláním e-mailu na adresu dpo@petitforestier.com spolu s kopií platného průkazu totožnosti.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.