Inovace a vývoj
chlazené dopravy

Chladící přeprava zítřka

Inovace nabízející řešení pro budoucnost

Jak bude vypadat zítra chlazený transport? Jak předvídat a reagovat na regulační pokroky a nové výzvy v oblasti životního prostředí? Protože na chladírenský transport zítřka myslíme již dnes, inovuje společnost Petit Forestier, aby Vám nabídla řešení pro budoucnost.

Ekologicky odpovědná nabídka

Aby bylo možné čelit výzvám v oblasti životního prostředí, nabízí Petit Forestier chladírenská vozidla podle normy Euro 6. Nedílnou součástí naší nabídky jsou také alternativní energie. Ve spolupráci se svými partnery a dodavateli nabízí společnost Petit Forestier vozidla a chladicí jednotky, které jsou stoprocentně elektrické nebo poháněné zemním plynem.

Objevte vozidla na alternativní energii

Vozidla označená Certicold Pharma

Se značkou Certicold Pharma, uznávanou na národní i evropské úrovni, Petit Forestier předvídá změny v předpisech a opět poskytuje důkaz o svém know-how a službách.

Štítek Certicold Pharma jde nad rámec požadavků platných předpisů ATP (dohoda týkající se přepravy potravin podléhajících rychlé zkáze a vozidel používaných k jejich přepravě). Splňuje skutečná očekávání odborníků na farmaceutickou dopravu, pokud jde o respektování chladicího řetězce, ohled na životní prostředí, kontrolu spotřeby energie a zdravotní požadavky.

Na přání mohou být všechna vozidla Petit Forestier označena Certicold Pharma.

Objevte řadu vozidel

Výcvik ekologické jízdy

Ekologická jízda je vzdělávací program nabízený společností Petit Forestier, jehož cílem je optimalizovat využití svého vozidla, snížit náklady vzniklé v důsledku škod a snížit dopad na životní prostředí. Ekologická jízda má výhody pro životní prostředí, pro společnost i pro řidiče.

Objevte školení