Evropský lídr v oblasti pronájmu chladírenských zařízení

Information - COVID-19

Vážení zákazníci,

Naším záměrem pronajímatele chladírenských zařízení je pomáhat vám i v těžkých situacích, abyste mohli pokračovat ve své činnosti: tváří v tvář zdravotnické krizi, kterou v současnosti procházíme, aktivujeme všechny své prostředky, abychom pro vás zajistili nepřerušenost provozu v našich závodech.

Někteří z našich zaměstnanců pracují přes telefon ve snaze pokračovat v práci. Ti, jejichž fyzická přítomnost je nezbytná pro splnění vašich požadavků na služby (údržba, opravy, vyřizování závad), přísně dodržují hygienická pravidla tak, aby zajistili ochranu zdraví všech osob.

Naše týmy organizujeme tak, abychom pro vás zajistili dostupnost, a naši zaměstnanci jsou v pohotovosti ve snaze udržet kvalitu našich služeb i v této nebývalé situaci.

Aby tato organizace zůstala optimální a abychom vám i nadále přinášeli optimální služby s ohledem na hygienická doporučení, vyzýváme vás, abyste se telefonicky obrátili na svou obvyklou pobočku, než ji navštívíte.

Ujišťujeme vás o naší snaze poskytovat vám co nejlepší služby: na profesionalitu a zapojení našich týmů se můžete spolehnout.

Děkujeme vám za důvěru a jsme vám k dispozici v případě jakýchkoli dotazů.